Sale
  • IDUN Åkerbär Blush – Åkerbär 胭脂 (5.9g)

IDUN Åkerbär Blush – Åkerbär 胭脂 (5.9g)

HK$480

HK$240

IDUN Åkerbär Blush – Åkerbär 胭脂 (5.9g)

IDUN Mineral Åkerbär是礦物胭脂。 它賦予臉部清新的珊瑚色色彩。 

不含滑石,石油,矽膠,香料,鉍或羥苯甲酸酯